بسته Bronze 2
 • عنوان پکیج : بسته Bronze 2
 • قیمت پکیج : 30,000 تومان
 • سرویس های این پکیج:
  _آموزش ترکی استانبولی
  _آموزش سنتور
  _آموزش کاشت ناخن
  _آموزش گیتار
خرید 30,000 تومان

بسته برنزی ۲