پشتیبانی آنلاین

درخواست نمایندگی

هلدینگ بین المللی سدار در نظر دارد به جهت افزایش پتانسیل های اجرایی خود در سراسر ایران به غیر از تهران اقدام به اعطای نمایندگی نماید.

  • - ارائه پروپزال اجرایی دقیق راستای پیشرفت سدار کارت
  • - داشتن رزومه قوی در امور مارکتینگ و روابط با مجموعه های دارای باشگاه مشتریان
  • - الزام به رعایت اصول مادی و معنوی سدار کارت
  • - داشتن شخصیت حقوقی و امکانات شرکتی
  • - راه اندازی تعداد کانتر های درخواستی با توجه به کشش و وسعت منطقه در بازارهای مورد نظر سدار
  • - اجرای دستورالعمل های اجرایی مطابق با سیاست های مارکتینگ سدار کارت
  • - پرداخت هزینه های حق نمایندگی
  • - امضاء قرارداد نمایندگی
  • - شرکت در جلسات هفتگی و ماهانه بصورت آنلاین

از متقاضیان این فرصت دعوت به عمل می آید که با بررسی شرایط اولیه مدارک مورد نیاز را با پر کردن فرم مربوطه و ارسال مدارک اقدام فرمایند.

تکمیل درخواست